Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Clean Global Technology z siedzibą 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 43B , e-mail: biuro@cleanglobaltech.com

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług lub sprzedaży produktów zawartej z Clean Global Technology,
  • marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usług świadczonych przez Clean Global Technology

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów,
  • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla Clean Global Technology.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  • trwania umowy o świadczenie usług przez Clean Global Technology, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez Clean Global Technology. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

  • do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

Będziesz miał prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli Clean Global Technology. przetwarza je:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy na stronie www

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych(RODO), informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Clean Global Technology sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. 1 Maja 43B, 55-200 Oława.
2) Państwa dane osobowe zamieszczone w formularzu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.
1 pkt b) RODO – w celu obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego;
4) Na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa posiadają Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie podejrzenia przetwarzania danych niezgodnie z przepisami prawa.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla możliwości obsługi zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu.
7) Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia Administratora.
8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podstawą profilowania.
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.